Szczegółowe informacje o egzaminie FCE (za Cambridge ESOL).

Zobacz też:
Dlaczego warto?
Jak przygotowuję do certyfikatów?
Moim zdaniem...
Ogólnie, czyli pytania i odpowiedzi
Zestawienie najpopularniejszych certyfikatów z języka angielskiego
FCE w skrócie

 

Egzamin FCE jest obecnie dostępny w wersji papierowej lub komputerowej i składa się z pięciu części:

 

I. Reading

Czytanie (1 godzina) składa się z trzech części i 30 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów;
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 3 jeden punkt.


II. Writing

Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części.

Część 1 - zadanie obowiązkowe (120-150 słów);
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

 

III. Use of English

Zastosowanie struktur językowych (45 minut) składa się z czterach części i 42 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych;
Część 4 - przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź. W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 4 maksymalnie dwa punkty.

 

IV. Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 – uzupełnianie zdań;
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
Część 4 - test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

 

V. Speaking

Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

 

Oceny:

Ocena A - 80% i powyżej

Ocena B - 75 - 79%

Ocena C - 60 - 74%

Poziom B1 wg CEFR* - 45 - 59%*

Ocena negatywna (Fail)- 44% i poniżej

*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

 

Uwaga!

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

Council of Europe Level B1 - w przypadku egzaminu FCE.

 

 

Zobacz też/Na skróty:
szkoły językowe Kielce zajęcia indywidualne korepetycje konwersacje
szkoła języka angielskiego Kielce kursy do CAE
szkoły języka angielskiego Kielce
szkoła języka angielskiego Kielce kursy do FCE
nauka j. angielskiego Kielce przygotowanie do Proficiency
szkoła języka Kielce certyfikaty językowe
kursy językowe Kielce angielski dla firm
nauka języka angielskiego Kielce - kursy gramatyczne
kursy języka angielskiego Kielce - przygotowanie do egzaminu TOEFL
angielski lekcje prywatne Kielce