Szczegółowe informacje o egzaminie CAE (za Cambridge ESOL).

Zobacz też:
Dlaczego warto?
Jak przygotowuję do certyfikatów?
Moim zdaniem...
Ogólnie, czyli pytania i odpowiedzi
Zestawienie najpopularniejszych certyfikatów z języka angielskiego
CAE w skrócie

 

Egzamin CAE jest obecnie dostępny w wersji papierowej lub komputerowej i składa się z pięciu części:

 

I. Reading

Czytanie (1 godzina 15 minut) składa się z czterech zadań i 34 pytań:

Część 1 – trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu;
Część 2 – tekst z lukami do uzupełnienia;
Część 3 – test wielkrotnego wyboru;
Część 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 4 jeden punkt.

 

II. Writing

Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

Cześć 1 - zadanie obowiązkowe (180-220 słów) typu artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list;
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

 

III. Use of English

Zastosowanie struktur językowych (1 godzina) składa się z pięciu części i 50 pytań:

Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów;
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych;
Część 4 - uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
Część 5 - przekształcanie wyrazów.

W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, w Części 4 dwa punkty, a w Części 5 maksymalnie dwa punkty.

 

IV. Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

Część 1 – krótkie fragmenty tekstów;
Częśc 2 – uzupełnianie zdań;
Część 3 – test wielokrotnego wyboru;
Cześć 4 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Wszystkie teksty odtwarzane są dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

 

V. Speaking

Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

Część 1 - przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

 

Oceny:

Ocena A - 80% i powyżej

Ocena B - 75 - 79%

Ocena C - 60 - 74%

Poziom B2 wg CEFR* - 45 - 59%*

Ocena negatywna (Fail)- 44% i poniżej

*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

Uwaga!

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

"Council of Europe Level B2" - w przypadku egzaminu CAE.

Zobacz też/Na skróty:
szkoły językowe Kielce zajęcia indywidualne korepetycje konwersacje
szkoła języka angielskiego Kielce kursy do CAE
szkoły języka angielskiego Kielce
szkoła języka angielskiego Kielce kursy do FCE
nauka j. angielskiego Kielce przygotowanie do Proficiency
szkoła języka Kielce certyfikaty językowe
kursy językowe Kielce angielski dla firm
nauka języka angielskiego Kielce - kursy gramatyczne
kursy języka angielskiego Kielce - przygotowanie do egzaminu TOEFL
angielski lekcje prywatne Kielce