Szczegółowe informacje o egzaminie TOEFL (za ETS Global).

Zobacz też:
Dlaczego warto?
Jak przygotowuję do certyfikatów?
Moim zdaniem...
Ogólnie, czyli pytania i odpowiedzi
Zestawienie najpopularniejszych certyfikatów z języka angielskiego
TOEFL w skrócie

 

 

Na czym polega TOEFL®?

TOEFL® sprawdza zdolności używania i rozumienia języka angielskiego mówionego, pisanego, czytanego i słyszanego w środowisku akademickim.

Egzamin trwa około cztery godziny. Wszystkie części przeprowadzane są tego samego dnia w wybranym przez zdającego akredytowanym centrum egzaminacyjnym TOEFL® (tzw. CTAS). Kandydaci zdają egzamin w zestawach słuchawkowo-mikrofonowych wysokiej jakości, odpowiedzi udzielają pisząc na klawiaturze, zaznaczając opcje myszką lub mówiąc do komputera, zależnie od rodzaju zadań.

Przed przystąpieniem do egzaminu, wykonywane jest zdjęcie kandydata, które potem pokazuje się na losowo przypisanym komputerze, na którym kandydat będzie zdawał egzamin. Po egzaminie, to samo zdjęcie będzie znajdowało się na oficjalnym Raporcie Wyniku.

 Wyniki są dostępne w formie elektronicznej już w 15 dni roboczych od daty egzaminu, a następnie są wysyłane pocztą. W ciągu roku odbywa się ponad 30 sesji egzaminu TOEFL®.

TOEFL® w formacie iBT (Internet-Based Test) zastępuje wszystkie poprzednie wersje egzaminu, wersję PBT (Paper-Based Test) oraz CBT (Computer-Based Test). Nowy TOEFL® utrzymuje jednocześnie ten sam poziom trudności stając się egzaminem bardziej dostępnym (ponad 30 sesji rocznie) i jeszcze bardziej dopasowanym do wymagań środowiska akademickiego na całym świecie.


Format Egzaminu TOEFL® iBT

Reading Section - TOEFL® iBT koncentruje się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim:

3-4 teksty, każdy tekst około 700 słów
12-14 pytań do każdego tekstu
3 rodzaje tekstów
   - Exposition (opis tematu)
   - Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających)
   - Historical biographical/event narrative (opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)

3 rodzaje pytań
   - Pytania wyboru 1 z 4
   - Uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontektstu
   - Pytania wyboru wielokrotnego, więcej niż 4 możliwości, więcej niż jedna poprawna odpowiedź

Listening Section - TOEFL® iBT testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów w kontekście akademickim

4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów
6 pytań do każdego z mini-wykładów
2-3 dialogi trwające ok. 3 minuty
5 pytań do każdego

Sprawdzane umiejętności:
   - Zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści
   - Zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego
   - Umiejętność łączenia faktów i informacji

Speaking Section - TOEFL® iBT sprawdza umiejętności wypowiadania się w środowisku akademickim

Kandydaci zdają część Speaking odpowiadając na zadania i pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network) do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów. Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm oceny.

2 zadania niezależne
   - Wypowiedź argumentująca opinię zdającego
   - Wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji

4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności)
   - Przeczytaj + wysłuchaj -> wypowiedz się - 2 zadania
   - Wysłuchaj i wypowiedz się - 2 zadania  

Writing Section - TOEFL® iBT sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim

Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za lub przeciw, opinia A lub B)

   - 1 zadanie zintegrowane - przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
   - 1 zadanie niezależne - wypowiedź pisemna na zadany temat, wyażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za lub przeciw, opinia A lub B)

Zobacz też/Na skróty:
szkoły językowe Kielce zajęcia indywidualne korepetycje konwersacje
szkoła języka angielskiego Kielce kursy do CAE
szkoły języka angielskiego Kielce
szkoła języka angielskiego Kielce kursy do FCE
nauka j. angielskiego Kielce przygotowanie do Proficiency
szkoła języka Kielce certyfikaty językowe
kursy językowe Kielce angielski dla firm
nauka języka angielskiego Kielce - kursy gramatyczne
kursy języka angielskiego Kielce - przygotowanie do egzaminu TOEFL
angielski lekcje prywatne Kielce